Živo okolje spodbuja funkcijo povezovanja

Sam obstoj življenja omogoča funkcija povezave z življenjem. V procesu notranjega zorenja pa lahko postane zavestna drža in postanemo ponovno sposobni navezati stik s prvinskim.

Rastline so tej funkciji popolnoma predane. Vitalna energija na primer, ki jo vodijo tropizmi in biokemične privlačnosti, rastlinam omogoča natančen stik z izrazi življenja okoli njih, kot da bi se v njihovih koreninah pretakala neka tisočletna modrost, ki bi jih usmerjala proti hranilnim virom zemlje; živali se tudi obnašajo na način, kot da bi v sapicah zaznavale klice, znake življenja.

Degradacija funkcije

Človek pa je v dolgem procesu degradacije instinktov to funkcijo povezave z življenjem izgubil, pri njem je skoraj popolnoma atrofirala. Zatorej lahko postavimo hipotezo, da bolezen izhaja tudi iz nesposobnosti vzpostaviti povezavo z vsem, kar je v okolju, ki nas obdaja, živo.

Za doseganje učinkov prenove stika z življenjem si je potrebno vzeti kvaliteten čas. Vzemi si ga čim večkrat za poglabljanje povezave z naravo in se nam pridruži julija na vikend delavnici biodanze v naravi.