Pridružite se pridobivanju znanja in osebnih izkušenj na predavanjih ali/in pridite po novo izobrazbo.


Trenutno poteka 2. cikel izobraževanja za vaditelje biodanze v Slovenji. Izobrežavenju se lahko pridruži vsak, ki ima vsaj 50 ure izkušenj v rednih tedenskih skupinah biodanze ali na tematskih vikend delavnicah v Sloveniji ali v tujini. V primeru, da jih še nima, jih lahko pridobi v prvih 6-mesecih od začetka izobraževanja/od vpisa na izobraževanje.

NAJAVA naslednjega vikend modula:

 • Vitalno nezavedno in biocentričen princip
 • Polhov Gradec, 30.6. in 1.7.20118 (sobota in nedelja)
 • vodi: Manju Waltraud Pöllmann, Avstrija
 • info in prijave: biodanza@biodanza.si, 041 982 881


Do modulov metodologije so vsi moduli izobraževanja javni in ODPRTI za zainteresirane, z začetkom metodoloških vikendov v 3. letu nadaljujejo le tisti, ki so se odločili za izobrazbo vaditelja biodanze po sistemu Rolanda Tora in izpolnjujejo vstopne pogoje za metodološki del..

Pri izobraževanju v Sloveniji sodeljujejo kot predavatelji učitelji didaktike pri biodanzi z dolgoletnimi izkušnjami iz Italije, Avstrije, Nemčije, Švice, Nizozemske, Belgije, Španije, Portugalske itd. Prevod v slovenski jezik je zagotovljen.


POTEK IZOBRAŽEVANJA

Enkrat mesečno, in sicer 9-10 vikend-modulov na šolsko leto

* 22 teoretičnih modulov, 7 metodologij dela, 3 konferenčni vikendi, 8 supervizij v svoji skupini, zaključna naloga.


1. LETO

 1. Definicija in teoretični model biodanze
 2. Identiteta in integracija
 3. Doživljanje ali vivencia
 4. Fiziološki vidik biodanze
 5. Človeški potencial: Vitalnost
 6. Vitalno nezavedno in biocentrični princip
 7. Človeško gibanje
 8. Predhodniki biodanze v mitih in filozofiji
 9. Psihološki vidik biodanze


2. LETO

 1. Trans in regresija
 2. Človeški potencial: Čustvenost
 3. Človeški potencial: Ustvarjalnost
 4. Biološki vidik biodanze
 5. Mehanizmi delovanja biodanze
 6. Človeški potencial: Seksualnost
 7. Človeški potencial: Transcendenca
 8. Kontakt in božanje
 9. Biodanza – Ars Magna


3. LETO

 1. Biocentrično izobraževanje
 2. Uporaba in specializacije biodanze
 3. Biodanza®  in nevro znanost
 4. Glasba v biodanzi
 5. Metodologija I. (glasbena semantika)
 6. Metodologija II. (srečanje biodanze)
 7. Metodologija III. (srečanja biodanze, nadaljevanja)
 8. Metodologija IV. (tedenska srečanja in vikend srečanja (tematska))
 9. Metodologija V. (skupina pri biodanzi)
 10. Metodologija VI. (merila ocenjevanja razvojnega procesa pri biodanzi)
 11. Metodologija VII. (Uradni seznam glasbe, navodil in vaj za biodanzo)

(zaporedje modulov v prvih dveh letih je lahko spreminjajoče)

Po potrebi se organizirajo po dogovoru z udeleženci še 3 vikend konference / seminarji (vikend srečanja – projekt Minotaver – soočenja s strahovi, konferenca študentov – predstavitev projektov …)


PRIPRAVNIŠTVO in ZAKLJUČNA NALOGA

Po zaključku osnovnega izobraževanja (teoretični moduli in metodologija), ki traja tri leta, sledi potem še praktični del usposabljanja - pripravništvo v svoji skupini, ki ga udeležencec opravi s pomočjo izbranega učitelja didaktike pri biodanzi. Zatem predstavi svoje znanje na izbrano temo in usposobljenost za vaditelja biodanze z zaključno nalogo, ki jo zagovarja pred 3-člansko komisijo.

Med procesom izobraževanje je vsak udeleženec povabljen k pridobivanju osebnih izkušenj z biodanzo z udeležbo pri redni tedenski skupini, ki si jo izbere sam (pri vaditelju biodanze po sistemu Rolanda Tora Araneda).


Vabljeni na doživeto in poglobljeno izobraževanje o človeku in spoznavanju naših potencialov preko sistema biodanze. Izobraževanje nam približa razumevanje in skozi lastne izkušnje dojamanje življenja, ki so si lahko podobne, a obenem zelo avtentične glede na našo osebno zgodbo do sedaj.

Prvo in drugo leto lahko sodelujete le kot poslušalec na vikend izobraževanjih in se lahko šele potem odločite ali bi nadaljevali izobraževanja za bodočega vaditelja biodanze.


Imate kakšno vprašanje: 041 982 881 oziroma po mailu  biodanza@biodanza.si.


Nataša Kern

učiteljica didaktike pri biodanzi, Vodja in koordinatorka Šole za biodanzo v Sloveniji, srečanja biodanze vodi od leta 2006 - šolanje za vaditelja in učitelja didaktike je zaključila v Milanu (IT) na vzorčni šoli biodanze po sistemu RTA Scuolatoro.