Pravna Obvestila

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Lastnik spletne strani in spletne domene »biodanza.si« (v nadaljevanju spletna stran) je Zavod Ars Sensus, zavod za kulturno in socialno integracijo družbe, Pangršica 10, 4204 Golnik; matična številka: 8038155000 (v nadaljevanju Zavod Ars Sensus).

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in uporabo spletnih aplikacij na spletni strani (spletno brskanje, oddajanje oglasov in podatkov v aplikacije in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Spletna stran je izdelana z namenom predstavitve in obveščanja širši javnosti o dejavnostih Zavoda Ars Sensus, njegovih storitvah, srečanjih in drugih dejavnostih. S potrebno skrbnostjo poskušamo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na spletni strani.

Zavod Ars Sensus si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali aplikacije, ki tečejo na spletni strani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

2. VSEBINE IN APLIKACIJE NA SPLETNI STRANI

Obvestila, prispevki, članki, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju vsebine) ter aplikacije, ki tečejo na spletni strani, so nastale z najboljšim namenom obiskovalcem spletne strani podati koristne in uporabne vsebine za obiskovalce. Zavod Ars Sensus skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje aplikacij.

Zavod Ars Sensus na spletni strani objavlja predvsem informacije o dejavnostih in dogodkih, izobraževanjih, pobudah zavoda in njegovih članov in o možnostih vključevanja v dogodke, projekte in ostalo, ki jih organizira Zavod Ars Sensus. Zavod Ars Sensus na spletni strani objavlja le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi z njegovo dejavnostjo.

Zavod Ars Sensus si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so z dovoljenjem objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb, organizacij s podobnim poslanstvom. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino Zavod Ars Sensus ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

3. PROGRAMSKA ZASNOVA SPLETNE STRANI IN ELEKTRONSKIH OBVESTILNIKOV

Zavod Ars Sensus na spletni strani objavlja vsebine o dejavnostih in dogodkih, pobudah Zavoda Ars Sensus ter sodelovanjih zavoda tudi z različnimi izvajalci, ki imajo s svojo dejavnosti namen integracije družbe in človeka na kulturni in socialni ravni doma in po svetu. Zavod Ars Sensus objavlja samo vsebine, ki so v neposredni ali posredni povezavi z njegovo dejavnostjo opredeljeno s Statutom.

Zavod Ars Sensus občasno objavlja tudi vsebine, ki mu jih v objavo posredujejo drugi izvajalci sorodnih dejavnisti. Takšne novice se pred objavo pregledajo ter po potrebi skrajšajo, lektorirajo ali kako drugače predelajo, da so skladne s celotno podobo spletne strani in načinom objavljanja vsebin na spletni strani. Za takšne posredovane vsebine odgovarja nosilec novice, ki je informacijo posredoval.

V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.

Zavod Ars Sensus ne objavlja vsebin, ki so žaljive, spodbujajo sovražni govor do katerihkoli skupin ali posameznikov ali za katere oceni, da bi njihova objava lahko pomenila kršitev ustave ali zakona.

Pri oceni, ali je neka vsebina relevantna ali zanimiva za obiskovalce spletne strani, in oceni, ali krši ustavo ali zakon, je Zavod Ars Sensus povsem avtonomen.

Zavod Ars Sensus določene vsebine, objavljene na spletni strani, posreduje po elektronski pošti v obliki elektronskega obvestilnika organizacijam in posameznikom, ki izrazijo željo po prejemanju takšnih obvestilnikov. V elektronskem obvestilniku se vsaka informacija praviloma objavlja le enkrat. Večkratne objave iste informacije so mogoče v primeru obveščanja o dejavnostih Zavoda Ars Sensus.

Pri sprejemanju odločitev, ali se neka informacija v elektronskem obvestilniku objavi večkrat, je Zavod Ars Sensus povsem avtonomen.

Zavod Ars Sensus si pridružuje pravico, da na spletni strani ali v elektronskem obvestilniku ne objavi informacij o plačljivih storitvah in izdelkih, ki so ali ki bi lahko bili konkurenčni izdelkom ali dejavnostim Zavoda Ars Sensus.

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele in vsebine, ki tečejo na spletni strani, izključno na lastno odgovornost.

Zavod Ars Sensus ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano Zavodu Ars Sensus v objavo.

Zavod Ars Sensus se zavzema za točnost in pravilnost informacij in vsebin na spletni strani, a ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in pravilnosti na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin.

5. PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja »piškotke«. Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Prejeti podatki se shranijo na strežnik, so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične namene. Piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode.

6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV in ZAŠČITA ZASEBNOSTI

Zavod Ars Sensus varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki mu jih ti posredujejo, pri njeni uporabi. Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Zavod Ars Sensus ne bo osebnih podatkov, vključno kontaktnih informacij, uporabljal za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi predpisov.

Zavod Ars Sensus izvaja vse potrebne organizacijske in tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Zavod Ars Sensus vse pridobljene podatke, ki jih obiskovalci posredujejo preko spletne strani ali na kateri koli drugi način obravnava zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, za katerega so bili posredovani. Pridobljeni podatki ne bodo predani ali na kateri koli način posredovani tretjim osebam. Osebni podatki so varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in vsemi nadaljnjimi spremembami, kar vključuje tudi splošno uvedbo o varstvu podatkov (GDPR).
Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo obiskovalci. Če se osebni podatki spremenijo, lahko obiskovalec te popravi in sicer tako, da svoje nove podatke piše na naslov biodanza@biodanza.si s pripisom »osebni podatki«.

 

* PRIJAVA NA E-NOVICE

Obiskovalci se lahko prijavijo na e-novice, s katerimi jih Zavod Ars Sensus do preklica obvešča o dejavnostih, izobraževanjih, delavnicah, srečanjih, novostih, aktivnostih, ostalih dogodkih Zavoda Ars Sensus. S prijavo na e-novice se uporabnik vpiše v seznam prejemnikov e-novic. Za prijavo na e-novice Zavod Ars Sensus sledeče podatke: e-naslov, ime, priimek, želeno lokacijo dejavnosti.

S prijavo na novice ali izpolnitvijo kateregakoli obrazca, ki je na spletni strani ter ob povpraševanju po informacijah dejavnosti Zavoda Ars Sensus se z navedbo lastnega elektronskega naslova obiskovalec avtomatsko naroči na prejemanje elektronskih novic.

 

* POVEZAVA Z DRUŽBENIMI OMREŽJI

S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja (npr.Facebook, Instagram, You Tube), ki se nahaja na spletni strani domene biodanza.si, lahko uporabnik preprosto dostopa do profilov Zavoda Ars Sensus na družbenih omrežjih in objav drugih profilov na družbenih omrežjih z vsebino, vezano na dejavnosti Zavoda Ars Sensus. Klik na te gumbe-ikone družbenemu omrežju omogoča, da uporabniku hitro ponudi relevantne informacije, glede na uporabnikovo spletno aktivnost.

 

* PRAVICE UPORABNIKA

Uporabnik lahko kadarkoli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih Zavod Ars Sensus obdeluje, za njihovo omejitev, izbris (pravica do pozabe), popravek ali prenos podatkov.
Uporabnik lahko zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje. Izda se eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko Zavod Ars Sensus zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

Uporabnik lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo njegovih podatkov. Pisno zahtevo lahko poda osebno prokuristu Zavoda Ars Sensus ali z e-sporočilom na biodanza@biodanza.si. Zavod Ars Sensus se zaveže, da bo v roku 30 dni od prejema zahteve preprečil uporabo podatkov za potrebe analiz ter za namene ponujanja blaga in storitev. O tem bo v 5 dneh pisno obvestil posameznika, ki je to zahteval.
Kadarkoli lahko uporabnik pisno z vsebino e-sporočila »ODJAVA« v e-novicah zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene obveščanja o dejavnostih, neposrednega trženja.

* OBISK SREČANJ, DELAVNIC, IZOBRAŽEVANJ

V posamezno dejavnost se lahko obiskovalci vpišejo do polne zasedenosti srečanja, delavnice ali izobraževanja in se je udeleženec udeleži na lastno odgovornost. Zavod Ars Sensus ne odgovarja za poškodbe nastale med dejavnostmi, ki jih Zavod Ars Sensus organizira. Vsaka oseba najbolje pozna svoje telo, zmogljivosti in omejitve. Svetujemo, da se v primeru zdravstvenih težav se pred obiskom posvetujte z zdravnikom in vaditeljem dejavnosti. Za odtujene osebne predmete ne odgovarjamo. Skupaj skrbimo za red in čistočo v prostorih izvajanja dejavnosti. V prostore izvajanja dejavnosti je prepovedano vstopati pod vplivom alkohola, drog in poživil.

* NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev, ki jih izvaja Zavod Ars Sensus. Z vpisom na delavnico, izobraževanje ipd. posameznik potrjuje, da je o tem seznanjen, prav tako ob obisku tečaja, delavnice, dogodka in katerekoli aktivnost Zavoda Ars Sensus posameznik potrjuje, da se programa udeležuje na lastno odgovornost. Posameznik sam nosi odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe ali drugih udeležencev, odgovornost nosi za izgubo ali krajo predmetov. V naštetih primerih sam nosi odgovornost za nastale stroške.

 

7. AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

V kolikor pri posamezni vsebini na spletni strani ni navedeno drugače, je vsebine spletne strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti, vse izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja, ne predeluje in da se navede vir v obliki aktivne povezave z imenom »Zavod Ars Sensus – šola biodanze v Sloveniji«, ki kaže na spletno stran http://www.Zavod Ars Sensus.si, iz katere je bila vsebina reproducirana.

V času izvajanja dogodkov, srečanj, izobraževanj ter ostalih aktivnostih, ki potekajo v sklopu Zavoda Ars Sensus bomo občasno fotografirali ter snemali foto, video, avdio material. Omenjeni material bomo uporabljali v informativne in promocijske namene Zavoda Ars Sensus. S prijavo na katerikoli dogodek, srečanja, izobraževanja, ki ga organizira Zavod Ars Sensus, obiskovalec dovoljuje uporabo in objavo le tega. Prav tako pa je obiskovalec ob vsakem fotografiranju, snemanju predhodno seznanjem im mu je dana možnost, da se predčasno odmakne, v kolikor ne želi biti na omenjenem materialu.

Vsebin na spletni strani ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali predelovati v drugih oblikah ali uporabljati za komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja Zavoda Ars Sensus.

8. KONTAKTNI PODATKI

Lastnik spletne strani Zavod Ars Sensus zbira sledeče osebne podatke za potrebe stika z uporabniki, obveščanja in direktnega trženja: ime in priimek, naslov elektronske pošte ter ostale podatke, ki jih uporabnik samovoljno vnese ali pripiše v korespondenci z Zavodom Ars Sensus; naslov, kontaktno telefonsko številko.

V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim sporočite na biodanza@biodanza.si. Na isti naslov nam lahko sporočite tudi vaše zahteve za umik vaših osebnih podatkov iz spletne strani.
Vsak posameznik lahko od Zavoda Ars Sensus zahteva, da umakne na spletni strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. Zavod Ars Sensus bo v tem primeru osebne podatke nemudoma umaknil iz spletne strani, ne odgovarja pa za objavo teh podatkov posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.