Učinki

Najopaznejši dosežki z biodanzo:

Po besedah raziskovalcev, ki spremljajo učinke biodanze (največ v Nemčiji, Italiji in Južni Ameriki) in ima le-ta velike psihološke, fiziološke in imunske dosežke pri ljudeh.

V večletnih raziskavah so ugotovili, da so bili največji psihološki dosežki:

 1. zmanjšanje učinkov stresa in psihosomatskih motenj ter
 2. povečanje socioloških sposobnostih, posebno sposobnost za uživanje v vseh aktivnostih socialnega življenja.

Biodanza skuša združiti dele človeka, ki jih je naša kultura ločila: telo, razum in duh so nerazdružljivi.

Sodelovanje pri vadbi biodanzi omogoči ljudem izjemno nebesedno interakcijo drugega z drugim. Ta stik povzroči zdravilno spremembo, integrira občutke telesa, razuma in srca.

Z vajami se prevzgojimo, spremenimo odnos do sebe, da se bolje počutimo in laže izražamo, kar čutimo; naučimo se hoditi z občutki najboljšega v sebi, s pogledom naprej, pripravljeni, da se soočimo z življenjem tudi okoli nas.

Psiholog in antropolog, Rolando Toro Araneda, ki je ustvaril biodanzo, se je desetletja predajal stalnemu študiju človeka in sistem biodanza smiselno izpopolnjeval do svoje smrti leta 2010.

Dosegljivi cilji z vadbo

Cilji, ki jih z biodanzo največkrat dosegamo:

izboljšanje medosebne komunikacije in optimiziranje človeških odnosov,

čustveno–motorično integracijo (celostno delovanje človeka),

harmonizirano, uravnoteženo telesno držo,

ojačano samozaupanje,

razvoj sposobnosti odločanja in

dvig občutka odgovornosti (do sebe, drugih, okolja) …

Udeleženci so najpogosteje razvili višji nivo na socialnem področju. Na  primer višji nivo tolerance glede na socialno občutljivost, boljša komunik  acija in izboljšani medsebojni odnosi, izboljšana sposobnost osebnega izražanja in višje vrednotenje neverbalne komunikacije.

Največkrat zabeležene spremembe

Največkrat zabeležene spremembe pri udeležencih:

 • višja samo-uresničitev (izboljšana izraznost naše identitete)
 • izboljšana sposobnost reševanja problemov
 • sposobnost avto-regulacije (čas za počitek, čas za aktivnosti)
 • izboljšan nadzor in regulacija jeze
 • manj strahu pred kontakti
 • povečana sposobnost reči »ne«, postaviti meje
 • več optimizma
 • močnejša avtonomnost v obnašanju
 • povečana volja do življenja
 • zaupanje vase in v lastne sposobnosti
 • dvig ekološke osveščenosti(smo del narave, skrb za varovanje in negovanje življenja v vseh oblikah)
 • izboljša se komunikacijske sposobnosti (večja odprtost, pripravljenost sodelovanja v skupinah, socializacija, zgovornost, obnova zaupanja)

 

Izboljša zmožnost prilagajanja različnim ritmom vsakdanjega življenja. Omogoča nam, da dosežemo ravnovesje v bivanju.

Biodanza poraja v ljudeh radost in zadovoljstvo tako, da se naučimo prepoznavati in izražati tisto, kar resnično občutimo / čutimo.