Izobraževanje

Pridobivanje znanja in bogatenje osebnih izkušenj na predavanjih, delavnicah, konferencah.

S spoznavanjem človeka do dodatnih spretnosti in poklica vaditelj biodanze

Trenutno poteka 2. cikel izobraževanja za vaditelje biodanze v Slovenji.

Izobraževanju se lahko pridruži vsak, ki ima vsaj 50 ur izkušenj v rednih tedenskih skupinah biodanze ali na tematskih vikend delavnicah v Sloveniji ali v tujini. V primeru, da jih še nima, jih lahko pridobi v prvih 6-mesecih od začetka izobraževanja/od vpisa na izobraževanje.

Izobraževanje se bo zaradi zaustavitve procesa izobraževanj (pandemije) v mesecu marcu 2020 in zaradi novega procesa organiziranja izvrstnih predavateljev nadaljevalo z mesecem oktobrom 2020. Hvala za razumevanje.

 

prijavnicaPRIJAVNICA na izobraževanje – zanima me

Biodanza in družbeno delovanje

odprti modul na Šoli biodanze v Sloveniji

Polhov Gradec, oktober 2020 (sobota in nedelja)

Biodanza ima neko izvorno poslanstvo. V nekaterih predelih sveta – npr. v Južni Ameriki, Italiji, Nemčiji itd. je z biodanzo veliko izkušenj z najšibkejšimi deli družbe, z otroki z ulice, žrtvami nasilja, revnimi četrtmi, zaprtimi v zaporih, prevzgojnih domovih, izkušnje s pacienti …

Rolandova vizija je transformirati svet – ne le posameznika, narediti družbo sposobno, da bo dala vsakemu posamezniku možnost za srečno življenje.

Kreator sistema bidoanze pravi da živimo v bolni družbi, ki ima totalitarizme, vojne, veliko psihosomatskih bolezni … Vse to so simptomi patologije družbe. Kje in kaj so vzroki za to?

vodi: Eliane Matuk (na desni), Como, Italija/Brazilija

Nataša Kern in Eliane Matuk
Šola biodanze v Sloveniji sodeljuje z izvrstnimi učitelji didektike pri biodanzi, na desni Eliane Matuk.

Več informacij in prijave:   biodanza@biodanza.si,   041 982 881

PREGLED izobraževanj v šolskem letu 2019/2020

razpored izobraževanja 2019-2020

*datumi od marca-junija 2020 so v Šoli prestavljeni v jesenski čas 2020


Do metodologije so vsi moduli izobraževanja ODPRTI za zainteresirane, z začetkom metodoloških vikendov v 3. letu nadaljujejo le tisti, ki so se odločili za izobrazbo vaditelja biodanze po sistemu Rolanda Tora in izpolnjujejo vstopne pogoje za metodološki del.

Pri izobraževanju v Sloveniji sodeljujejo kot predavatelji učitelji didaktike pri biodanzi z dolgoletnimi izkušnjami iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Švice, Nizozemske, Belgije, Španije, Portugalske, Norveške itd. Prevod v slovenski jezik je zagotovljen.

POTEK IZOBRAŽEVANJA za nove vaditelje biodanze

 

NA KRATKO O IZOBRAŽEVANJU:

moduli se organizirajo za udeležence enkrat mesečno, in sicer 9-10 vikendov na šolsko leto. Po vsebini so:

  • 22 teoretičnih modulov,
  • 7 vikendov metodologije dela,
  • 3 mednarodne konference,
  • 8 supervizij v svoji skupini s strani mentorja/učitelj didaktike pri biodanzi in
  • predstavitev in zagovor zaključne naloge pred tri člansko komisijo učiteljev didaktike.

Med procesom izobraževanja je vsak udeleženec povabljen k pridobivanju osebnih izkušenj z biodanzo z udeležbo pri redni tedenski skupini, pri svojem učitelju tutorju, pri vaditelju biodanze po sistemu Rolanda Tora Araneda.

Vabljeni na doživeto in poglobljeno izobraževanje o človeku in spoznavanju naših potencialov preko sistema biodanze. Izobraževanje nam približa razumevanje in skozi lastne izkušnje dojamanje življenja, ki so si lahko podobne, a obenem zelo avtentične glede na našo osebno zgodbo do sedaj.

Prvo in drugo leto šolanja lahko sodelujete na vseh modulih tudi le kot poslušalec in se kasneje lahko odločite, da bi nadaljujevali izobraževanje za vaditelja biodanze.

Za vse dodatne informacije pokličite na 041 982 881 ali nam pišite na mail biodanza@biodanza.si.

Nataša Kern

učiteljica didaktike pri biodanzi, učiteljica tutor, vaditeljica biodanze in vodja ter koordinatorka Šole za biodanzo v Sloveniji. Srečanja biodanze vodi od leta 2006 – šolanje za učiteljico didaktike je zaključila v Milanu (Italija, leta 2008) na Vzorčni šoli biodanze Scuolatoro, po sistemu RTA – Rolanda Tora Araneda.