Izobraževanje

Pridružite se pridobivanju znanja in osebnih izkušenj na predavanjih ali/in pridite po novo izobrazbo.

Trenutno poteka 2. cikel izobraževanja za vaditelje biodanze v Slovenji.

Izobraževanju se lahko pridruži vsak, ki ima vsaj 50 ur izkušenj v rednih tedenskih skupinah biodanze ali na tematskih vikend delavnicah v Sloveniji ali v tujini. V primeru, da jih še nima, jih lahko pridobi v prvih 6-mesecih od začetka izobraževanja/od vpisa na izobraževanje.

prijavnicaPRIJAVNICA na izobraževanje

NAJAVA naslednjega vikenda –

konferenca BIODANZA IN NEVROZNANOST

Polhov Gradec, 18. in 19. januarja 2020 (sobota in nedelja)

Biodanza, ki omogoča razvoj človeka in njegovih potencialov s spremembami obnašanja in načina življenja, s prepoznavanjem lastnih čustev, je tesno povezana z razvojem spoznanj nevroznanosti. Vsebine, ki zanimajo biodanzo so predvsem spomin, zrcalni nevroni in gib. S pomočjo spoznavanja delovanja spomina in implicitnega učenja bomo prepoznali vse priložnosti za spremembe, ki jih ponuja biodanza.

Videli bomo pomen odkritja zrcalnih nevronov, s pomočjo katerih lahko razložimo osrednji pomen skupine, predstavitve in delitve izkušenj.

Analiza giba s pomočjo nevroznanosti nam bo omogočila poglobitev znanja in povezavo tega s teoretičnim modelom biodanze.

vodi: dr. Annalisa Risoli, Milano, Italija

Zdravnica, specialistka fizikalne medicine in rehabilitacije, opravlja klinične, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na področju nevrološke in nevropsihološke rehabilitacije.

Je pogodbeni profesor na Univerzi v Milanu in na univerzitetnih magistrih Fakultete za psihologijo Katoliške univerze Svetega srca v Milanu.

Ustanoviteljica rehabilitacijske metode SaM (Sense and Mind). Več o zdravnici na http://www.annalisarisoli.it/

Več informacij in prijave na konferenco:   biodanza@biodanza.si,   041 982 881

PREGLED VSEH MODULOV v šolskem letu 2019 – 2020


Do metodologije so vsi moduli izobraževanja ODPRTI za zainteresirane, z začetkom metodoloških vikendov v 3. letu nadaljujejo le tisti, ki so se odločili za izobrazbo vaditelja biodanze po sistemu Rolanda Tora in izpolnjujejo vstopne pogoje za metodološki del.

Pri izobraževanju v Sloveniji sodeljujejo kot predavatelji učitelji didaktike pri biodanzi z dolgoletnimi izkušnjami iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Švice, Nizozemske, Belgije, Španije, Portugalske, Norveške itd. Prevod v slovenski jezik je zagotovljen.

POTEK IZOBRAŽEVANJA za nove vaditelje biodanze

Na kratko: moduli se organizirajo za udeležence enkrat mesečno, in sicer 9-10 vikendov na šolsko leto. Po vsebini so moduli:

  • 22 teoretičnih modulov,
  • 7 metodologij dela,
  • 3 konferenčni vikendi,
  • 8 supervizij v svoji skupini in
  • zagovor zaključne naloge pred tri člansko komisijo učiteljev didaktike.

Med procesom izobraževanje je vsak udeleženec povabljen k pridobivanju osebnih izkušenj z biodanzo z udeležbo pri redni tedenski skupini, ki si jo izbere sam (pri vaditelju biodanze po sistemu Rolanda Tora Araneda).

Vabljeni na doživeto in poglobljeno izobraževanje o človeku in spoznavanju naših potencialov preko sistema biodanze. Izobraževanje nam približa razumevanje in skozi lastne izkušnje dojamanje življenja, ki so si lahko podobne, a obenem zelo avtentične glede na našo osebno zgodbo do sedaj.

Prvo in drugo leto šolanja lahko sodelujete na vseh modulih tudi le kot poslušalec in se kasneje lahko odločite, da bi nadaljujevali izobraževanje za vaditelja biodanze.

Imate kakšno vprašanje: 041 982 881 oziroma po mailu  biodanza@biodanza.si.

Nataša Kern,

učiteljica didaktike pri biodanzi, vodja in koordinatorka Šole za biodanzo v Sloveniji, srečanja biodanze vodi od leta 2006 – šolanje za vaditelja in učitelja didaktike (2008) je zaključila v Milanu (IT) na vzorčni šoli biodanze, po sistemu RTA, Scuolatoro.