O biodanzi

DOŽIVLJANJE kot metodologija

Metodologija, ki se pri biodanzi uporablja za doseganje integracije človeka, je vivencija. Slovensko jo imenujemo doživljanje. Učimo se živeti čim bolj prisotno, polno v trenutku, z osebami in v situaciji, v kateri se človek nahaja. Zavedamo se svoje prisotnosti in zmožnosti odločanja in oblikovanja svojega življenja. Sami si izbiramo, kje želimo biti, kaj želimo početi in s kom.

Doživljanje nas popelje v vnovično odkritje sreče, vitalnosti, ustvarjalnosti, zadovoljstva, da obstajamo. Omogoča nam, da se povežemo s svojimi pravimi občutki in instinktivno naravo, ki so pogosto zatrti z logičnimi, socialno sprejetimi vlogami in maskami. Lažje pridemo v stik s svojimi prezrtimi ali neupoštevanimi potrebami in instinkti.

Beseda doživljanje se nanaša na izkušnjo obilja, ki se poraja iz povezanosti posameznika s seboj, z drugimi in okoljem. Pri biodanzi ima torej na nek način prednost torej močno doživljanje trenutka.

Med doživljanji biodanze se v telo vtisnejo novi, intenzivni občutki BITI LJUBLJEN, negovan ter SPREJET, TAK KOT SEM.

Z gibanjem in polnim doživljanjem prebujamo speča ZDRAVILNA STANJA ZAVESTI IN TELESA, kot je senzitivnost, da občutimo ljubezen, zaupanje in samozavest. Krivdo zamenjamo z užitkom, strah s srečo, stres s sproščenostjo in pomanjkanje dobrega mnenja o sebi z notranjo močjo.

Kako potekajo srečanja?

V praksi je biodanza skupinska aktivnost vseh starosti, kjer so udeleženci vabljeni k plesu ob glasbi in sicer v okviru svojih zmožnosti. Glasba, posebno izbrana s stani Rolanda Tora Araneda, prebudi občutke dobrega počutja in kar je najpomembneje predstavi lepoto udeležencev. Vsaka kombinacija gibanja in glasbe je pazljivo izbrana, tako da stimulira posebna čustva in občutke.

Srečanja se pripravijo glede na potrebe skupine in/ali glede na več mesečni namen dela.

Doživljanja se izvajajo na treh nivojih:

  • samostojno (individualno),
  • v dvoje, troje in
  • s celotno skupino.

V bistvu gre, da ne posnemamo učitelja, temveč da delamo vaje glede na občutke, ki jih v nas prebudi glasba. To vodi k izražanju udeleženčeve lastne identitete.

Srečanje biodanze običajno traja od ene ure do dveh ur. Večinoma se izvaja v prostorih, z bosimi nogami in z udobnimi oblačili.

Samo srečanje biodanze sestoji iz sklopa gibalnih vaj in izbrane glasbe, podanih na podlagi teoretičnega modela, ki ustvarja spodbudne okoliščine za lažje izražanje in razvoj človeških potencialov.