Delavnica za prenovo “povezave z življenjem”

Namen vikenda biodanze v naravi je, da se ponovno zbližamo z naravo in obnovimo stik s seboj.

Vaje ali doživljanja v naravnem okolju delujejo na večjo pomirjenost s seboj, dvigujejo sposobnost čuječnosti in prenovijo našo biološko funkcijo “povezovanja z življenjem“.

Le ta nam omogoča ne le preživetje, ampak vsebuje tudi ta poseben “dih življenja”, ki nam dviguje voljo do življenja in nas osreči od znotraj … Več o vikend delavnici v naravi.

2. festival biodanze v Sloveniji

Konec septembra ste toplo dobrodošli na 2. festivalu biodanze v Sloveniji. Pričakujte cel vikend polnega doživetja biodanze, ki ga bo pripravil tim 7 učiteljev in vaditeljev biodanze: 5 slovenskih in 2 gostujoča.

Gostujoča vaditelja sta letos: tudi sin kreatorja sistema biodanze Rodrigo Toro Sanchez in prof. Evandro Oliveira. Doživljanja bodo nosila tematiko: USTVARI svojo POT.

Biodanza na kratko

Sistem biodanza je posebna oblika dela v skupini in je primerna za vsakogar, ki bi rad izboljšal kvaliteto življenja. Pričakujte prenovljene odnose, razvoj avtentičnosti in vaših potencialov, ki le čakajo na primerne spodbude, da se izrazijo.

Naj izberemo nekaj najbolj očitnih učinkov biodanze:

  • dvig razpoloženja ter izboljšana celostna gibkost in občutenje telesa
  • prebujeno ugodje in užitek v lastnem telesu
  • samospoznavanje, boljša samopodoba, več poguma
  • izboljšana komunikacijska sposobnost (odnosi)
  • dvig socialnih veščin (zaupanje, sodelovanje, empatija)
  • prenova našega stika z življenjem: pomirjenost v sebi in hkrati več zadovoljstva, navdušenja nad življenjem

Šola biodanze v SlovenijiFoto: s prvega cikla izobražavanja v Sloveniji – začetek l. 2010

In še marsikateri učinek bi lahko dopisali, zato ker je BIODANZA CELOVIT SISTEM dela na človeku s pomočjo SKUPINE ter zelo premišljeno in hkrati drzno zasnovana s strani antropologa in psihologa Rolanda Tora Araneda.  Udeleženca se biodanza “dotakne” na tistem področju, kjer jo potrebuje.