Dotik z božanjem je orodje zdravljenja.

biodanza dotik božanje

 

Prava povezava med nami je živa, telesna vez, ki nam glasno in jasno sporoča, da smo povezani med seboj, da se čutimo in da smo dosegljivi drug drugemu. Tudi z dotikom, telesno bližino. Biti resnično povezan ne pomeni le idejne povezave. Pomeni biti fizično prisoten in to na način, da drug drugega oživljava/mo.

 

DOTIK je most, ki omogoča povezavo med dvema osebama in lahko začenja tudi biološki proces kemične izmenjave informacij.

BOŽANJE je izražanje čustev preko telesnega stika z nujnostjo ravnovesja med željo po dajanju in željo po prejemanju. Ima organsko in eksistencialno dimenzijo. Bistvo božanja je vzpostaviti povratno zanko med  posamezniki, telesni dialog različne stopnje intenzivnosti. Božanje je globok proces mobilizacije in transformacije, zato predstavlja najučinkovitejši instrument za spremembe, saj poveže življenjsko energijo z drugimi in s kozmosom. Je dejanje intimnega priznanja, pohvale človeku kot celoti.

biodanza dotik božanje

Pri božanju je potrebna postopnost, počasi prebujamo to željo do faze, ko božanje zajame celotno eksistenco, tudi organsko dimenzijo. Takrat lahko dosežemo z božanjem tudi terapevtski učinek.

 UČINKI BOŽANJA

Božanje uravnava termoregulacijo; po njem zacvetimo (zaživi koža, življenje v pogledu, dih se poglobi, …), saj prekrvavimo vse kotičke telesa.

Pri božanju se sproščajo endorfini, spremlja ga občutek lahkotnosti in ima tudi antidepresivni učinek.

biodanza božanje

Zavedajmo se, da nikoli nismo prestari za spremembo, vsak dan se rodimo na novo (aktualna geneza). Telo intimno deluje z vitalnim nezavednim, v tišini in v okolju primernih spodbud skupine biodanze.

Po zaslugi božanja se naučimo bolje premagovati stres. Kratek trenutek kaosa v našem življenju je samo prisotnost vseh možnosti, med katerim lahko izbiramo.

ZDRAVLJENJE Z NEŽNOSTJO PRI BIODANZI

Za vsako rehabilitacijo ali ozdravljenje je bistvena POVEZAVA z drugimi ljudmi. Dandanašnji obstajajo številne znanstvene raziskave, ki govorijo o terapevtski in pedagoških učinkih nežnosti. Raznoliki avtorji so ugotovili, da dotik izboljša človekov občutek lastne vrednosti in mu nudi čustveno podporo. Vendar ni nobenega dvoma, da samo dotik ni dovolj. Kar je potrebno, je povezava, nekakšen pretočen fizični stik, ki ga poganjata iskrenost in čustvenost.

Delavnica je odprta za vse zainteresirane.

Potrebna je le prijava na mail biodanza@biodanza.si, saj bodo mesta omejena. Hvala in prisrčno dobrodošli, da vnesemo blagodejnost dotika z božanjem v svoj vsakdan.